Om URMOVE

I URMOVE arbejder vi til daglig med børn, unge og familier med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, både neurologiske (autismespektrum forstyrrelser) og somatiske (fysiske) handicaps. Herudover specialiserer vi os i særlige akutte indsatser, som indebærer en kombination af en solid socialpædagogisk indsats og en holistisk familiebehandling.

Som navnet URMOVE antyder arbejder vi engagerende og inddragende. Vi lægger derfor vægt på, at der i samarbejdet med familierne er en anerkendende og rummelig dialog, som sikrer en grundlæggende menneskelig og teoretisk forståelse for de problemstillinger, der arbejdes med.

URMOVE har fokus på at bidrage til øget selvbestemmelse for barn og familier. Vi tror på, at effektive sociale indsatser er vejledning, omsorg, pleje eller støtte, som har fokus på familiernes mestring af egne liv og ressourcer i deres egne vanlige miljø.

URMOVE derfor tænker altid ud over den tid som vi har med familien og den unge, og søger at overføre det virkningsfulde til andre arenaer, såsom i hjemmet og i fritiden. Således arbejder vi altid henimod, at familierne hjælpes til selv at kunne videreføre indsatsen, også når vi forlader hjemmet. Neden for ses URMOVE’s eksistensgrundlag og DNA, som rummer vores tilgang til udvikling og en grundlæggende tro på, at børn og familier med udfordringer har potentialer for udvikling, med den rette hjælp.

Vores DNA

Det er ikke hvad vi gør for den unge

Det er ikke hvad vi gør med den unge

Det er hvad vi gør I den unge

– Som er kernen og drivkraften i den indsats URMOVE tilbyder.

 

– Et skridt for at skabe et bedre liv.

branding-logo-sort

Har du spørgsmål ?

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off

Indhent tilbud