Indsats indenfor autismespektrumforstyrrelser

 

Autismespektrumforstyrrelser (forkortes ASF) er en samlet betegnelse for forstyrrelser, hvor der er afvigende udvikling af evnen til at indgå i gensidigt socialt samspil og kontakt samt verbal og nonverbal kommunikation. En person med denne tilstand har også tendens til stereotype begrænsede vaner, interesser og adfærd. Man har typisk vanskeligheder med udvikling af fælles opmærksomhed og glæde, fælles leg og interesser med jævnaldrende, og evnen til at indgå i gensidig samtale og relation.

URMOVE tilbyder støtte og behandling til børn og unge med ASF samt deres familier med en indsats indeholdende specialpædagogik, social træning, støtte og vejledning til forældrene og senere til den unge og voksne.

 

Indsats

Indsatsen varetages af specialuddannet personale, der har ekspertise indenfor ASF.

Støtten vil typisk bestå af

  • Specialpædagogik, eller en særlig pædagogisk tilgang i hjem, daginstitution og skole
  • Psykoedukation af forældre hvor de lærer om barnets vanskeligheder, og hvordan de bedst håndterer dem

Desuden direkte vejledning af forældrene i forhold til at håndtere daglige problemområder, og kurser til forældrene vedrørende problematikken

I nogle tilfælde kan barnets symptomer være så belastende for familien, at det kan være nødvendigt, at der iværksættes aflastning for eksempel en weekend om måneden. Også her udbyder Urmove tilbud.

Urmoves støtte til større børn og unge supplerer tilbuddet til forældrene med tæt relationsarbejde og samtaler, byggende på psykoedukation bl.a.  om egenindsigt og egne stærke og svage sider, eventuel tilføjet støttende gruppeterapi i samarbejde med kommune og ungdomspsykiatrien, og tilføjet social træning (KRAP) og iværksættelse af fritidsforanstaltninger, herunder aktiv deltagelse i og udenfor hjemmet med og i familiens aktiviteter og hverdag, med det formål at kunne yde støtten og rådgivningen i de konkrete situationer, hvor der ses behov for dette.

 

Rammer for indsatsen

Indsatsen indenfor autismespektrumforstyrrelser ydes altid  efter konkrete aftaler (handleplan) enten baseret på (børne/ungdoms-) psykiatrisk udredning eller på en BHU (BørneHandicapUdredning), og i samarbejde med familien i forhold til at nå de opstillede mål ud fra KLART DEFINEREDE aftalte mål og delmål i handleplan.

Med et bredt multikulturelt personale kan alle vores indsatser leveres til tosprogede familier og tilpasses ønsker om specifikke sprog eller dialekter.

 

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud