Faglig tilgang

Fokusområder

URMOVE kan tilbyde en helhedsorienteret indsats i tæt samarbejde med borger selv, deres familie og kommunal forvaltning.

URMOVE har som kerneydelse et helhedsorienteret tilbud til børn, unge og voksne med store adfærds- og tilpasningsproblemer samt tilbud til børn/unge med handicap og deres familie.

URMOVE har mange sager, der berammes til behandling i Ungekriminalitetsnævnet (UKN) og anses som eksperter på området af andre fagpersoner.

URMOVE arbejder med alle aspekter af livet og tilværelsen, som kan stå i vejen for, at vedkommende kan leve et godt liv.

URMOVE benytter i dette arbejde anerkendte metoder og værktøjer, der er nødvendige for at opnå de aftalte resultater med den unge.

URMOVE kan ligeledes tilbyde individuelt tilrettelagte udviklingsforløb tilpasset den enkelte ungs behov. Der vil være en målrettet fokus på at hjælpe unge med at indgå i og trives på en ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet, og her tilbyder URMOVE ligeledes tæt mentorstøtte.

Målet er at skabe overblik, enkelthed og en rød tråd hos den unge, og dennes familie og netværk.

URMOVE vil gerne røre og gøre noget i den unge. Vi lægger vægt på, at ansvar betyder, at det er dine beslutninger, dit liv og dine valg

At URMOVE’s vision er at den indsats, som vi yder sammen med den unge (og andre), er sidste stop inden opfyldelse af drømme, opnåelse af succes og herved et bedre liv.

  • Målet er at skabe overblik, enkelthed og røde tråde hos den unge (og dennes familie og netværk)
  • At røre og gøre noget i den unge
  • At ansvar betyder, at det er dine beslutninger, dit liv og dine valg, samt
  • At URMOVE’s vision er, at den indsats, vi yder sammen med den unge (og andre), er sidste stop inden opfyldelse af drømme, opnåelse af succes’er og dermed et bedre liv.

 

Integrated Children’s System

Hos de samarbejdspartnere hvor ICS metoden er implementeret, anvendes den til at sikre en systematisk og helhedsorienteret vurdering af barnets behov.

URMOVE anvender ICS i praksis. URMOVE har indsigt i de kommunale procedurer for udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse og dernæst handleplanen.

URMOVE arbejder ud fra de forskellige områder, som påvirker barnets/familiens trivsel og udvikling. Dernæst udarbejdes en fyldestgørende statusrapport med udgangspunkt i ICS metodens forskellige punkter, dog kun de punkter som anses som relevante.

Metoder

  • Motiverende samtale (MI) som den grundlæggende metode:

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, kriminalitet, fysisk inaktivitet. Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med forebyggelse og processer f.s.v.a. egenindsigt.

Herudover inddrages efter konkret vurdering

  • Empowerment

Sikring af den unge bliver aktør i eget liv og tager ansvar for forandringsprocesser

  • Social færdighedstræning
  • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
  • Jeg-støttende samtaler
  • Værdsættende samtaler (Appreciative Inquiry)

 

Narrativ tilgang
Narrativ betyder fortælling, og ordet repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv. Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet – og at det ikke er personen, der er problemet. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu­ligheder på en positiv og respektfuld måde. Vi folder historierne ud – og gør de tynde historier tykke.

Rehabiliteringstilgang
En rehabiliteringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne. Formålet er at opnå rehabilitering.

Skadereducerende tilgang
En skadereducerende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at reducere følgeskader ved aktuel livsførelse. Formålet er at bedre (hverdags-)liv for den enkelte.

URMOVE-værdier

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud