Hjemgivelse og etablering

 

URMOVE tilbyder at indgå i en forebyggende indsats for så vidt angår børn og unge, der er besluttet hjemgivet efter kortere eller længere tid i ekstern behandling
(familiepleje eller døgninsttution).

Indsatsen iværksættes således, at URMOVE 3 måneder inden hjemgivelsen engageres til en kombineret familiebehandlings-/kontaktpersonsindsats.

Ud fra definerede handleplansmål påsættes en støtteperson, der skaber en relation med den anbragtes familie med henblik på en konkret og erfaringsbaseret vurdering af familiens ressourcer og udfordringer (familiebehandlingsbehov etc.);

URMOVE udarbejder derefter en behandlingsplan sammen med familien byggende til handleplanens mål og delmål.

Sideløbende etableres en kontaktpersonsordning, i starten primært på  anbringelsesstedet, målrettet det anbragte barn/den unge, hvor der arbejdes på at forberede barnet/den unge på tilbagevenden til hjem og familie.

 

Indsats

  • Kontaktperson og støtteperson arbejder ud fra samme overordnede behandlingsplan og komplementerer hinandens arbejde således, at det nye narrativ om familien bliver en sammenhængende historie.
  • Ved og efter hjemgivelsen af barnet/den unge intensiveres indsatsen. Familien søges (gen-)etableret og de positive netværk omkring barnet/den unge reaktiveres. Skole og fritidsaktiviteter inddrages i denne proces.
  • Støtten kan f.eks. have karakter af faglig og/eller social støtte. Støttepersonen deltager med barnet eller den unge i skoletilbuddet og samarbejder dermed med lærere.
  • Indsatsens varighed forventes at være mellem 6 måneder til 1 år.
  • Såfremt det i forløb og proces viser sig, at det er kontraindikeret at hjemgive en ung over 16 år til familien, kan URMOVE arbejde med alternativ selvstændig boligløsning med kontaktpersonordning m.v.

 

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud