Støtte- og kontaktperson for børn, unge eller hele familien

Servicelovens § 52.3.6

 

En støtte- og kontaktperson til børn og unge fungerer ofte som en stabil voksen i barnets tilværelse, der kan være med til at give positive oplevelser, være en støtte og hjælp i forhold til struktur og overblik i hverdagen, og en mere selvstændig tilværelse. Støtte- og kontaktpersonen kan også tildeles hele familien, og ligeledes agere et samarbejdsorienteret bindeled til kommune, skole, psykiatri, m.fl.

En fast støtte- og kontaktperson kan eksempelvis yde vejledning, rådgivning og støtte ifht. barnets uddannelse og fritid, samtidig med at den voksne kan tilbyde jeg-støttende samtaler, og giver barnet en fortrolig relation.

URMOVE samarbejder med landets kommuner omkring tildeling af en fast støtte- og kontaktperson, og bliver yderligere tilknyttet den unge via dom i Ungekriminalitetsnævnet. Ligeledes udfører vi sikkerhedsplaner hvori en støtte- og kontaktpersonsordning også kan indgå, eventuelt kombineret med andre indsatser.

Støtten i begge indsatser gives altid i henhold til konkrete aftaler og ud fra KLART DEFINEREDE mål og delmål i handleplan.

Børn og unge til det fyldte 18. år


Indsats 1

Arbejdet foregår både inden og udenfor hjemmet og kan bl.a. indeholde

  • omsorg og støtte i forhold til, at barnet eller den unge er med til at skabe hensigtsmæssige rammer for eget liv,
  • fastholdelse/skabelse af rum med plads til læring
  • hjælp til fritidsarbejde eller aktiviteter,
  • etablering eller fastholdelse af givende sociale relationer med jævnaldrende mm.

Derudover kan kontaktpersonen også være en hjælp for de børn og unge, der gennemgår psykologiske udredninger eller være en støtte for børn og unge med fx depression, angst, social fobier eller tilknytningsvanskeligheder.

Kontaktperson v/efterværn til 23 år


Indsats 2

En allerede foranstaltet kontaktperson kan forlænges i forbindelse med afgørelse om efterværn.

Der samarbejdes med den unge om opfyldelse af de beskrevne mål i handleplanen.

Der arbejdes på at udvikle den unges kompetencer, så den unge får den bedst mulige start på voksenlivet.

  • støtte i forhold til påbegyndelse og fastholdelse af uddannelse eller arbejde,
  • hjælp til frigørelse ifm selvstændig boligetablering
  • økonomisk rådgivning,
  • støtte til at skabe eller opretholde hensigtsmæssige relationer,
  • hjælpe med kontakten til myndigheder,
  • skabe struktur i hjemmet og hverdagen mm.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud