UKN Støtte til unge, der har fået en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

URMOVE har som en af sine spidskompetencer at yde indsatser og støtte i henhold til Lov om Social Service, kapitel 11, §54a., målrettet unge strafdømte under 18 år, der er idømt ungdomskontrakt eller ungdomssanktion via Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN).

I samarbejde med Ungekriminalitetsforsorgen kan URMOVE yde støtte og hjælp til den unge om at vende tilbage til normalsamfundet, lære at tage ansvar for eget liv og handlinger samt tage afstand til tidligere kriminel adfærd og lære at stå på egne ben uden at få recidiv.

Tilbud

URMOVE’s kontaktpersoner hjælper den unge med at genfinde sig selv udenfor de kriminelle miljøer. Den helhedsrettede indsats skal give den unge troen på sig selv tilbage, tro på at de kan bruges til noget og at deres liv ikke er spildt p.g.a. tidligere uhensigtsmæssige handlinger.

URMOVE vil gerne ind så tidligt som muligt, således vi kan skabe relationen til den unge (og dennes familie) inden nævnsafgørelsen, og også, såfremt den unge aktuelt er fængslet eller på sikret institution.

URMOVE støtter den unge i hele forløbet. Den unge skal opleve at have en positiv rollemodel, som han/hun kan støtte sig til i den sidste del af fængselsopholdet og/eller mens den unge er under tilsyn af ungekriminalforsorgen.

Forløbet ophører, når mål og delmål er gennemført og Ungdomskriminalitetsnævnet træffer beslutning om ophør.

Indsats

URMOVE’s kontaktperson skal, for at indsatsen skal lykkes, være tilknyttet gennem hele forløbet for at skabe relation, være den unges rådgiver og sikre sammenhængskraften ved at:

  • Barnet/den unge følger nævnets afgørelse
  • Formelle krav om fremmøder i ungekriminalforsorgen og kommune overholdes
  • Ungdomskontrakt/ungdomssanktion/kommunal handleplan overholdes og gennemføres
  • Den unge, forældrene og andet relevant netværk inddrages for at fastholde og give ejerskab til de målsætninger, der er fastlagt i ungdomskontrakt/ungdomssanktion/handleplan.

 

URMOVE bruger overordnet samme metodegrundlag som i almene kontaktpersonforløb suppleret med andre individuelle personrettede tilgange.

Indsatsen kan suppleres med familiebehandling og/eller praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.

Dokumentation

Støtten gives altid i henhold til Ungdomskriminalitetsnævnets (UKN) afgørelse samt efterfølgende afledte konkrete aftaler med såvel Ungekriminalforsorgen og kommunen, indeholdende KLART DEFINEREDE mål og delmål.

URMOVE dokumenterer sin indsatsen gennem YSL og risikovurderinger, der løbende opfølges for at sikre, at nævnets afgørelse følges og at øvrige mål og delmål følges.

URMOVE giver også støtte, hvor forløb og indsats ikke viser sig at have den forventede effekt og derfor skal revideres, eller hvis den unges forhold i øvrigt markant ændres.

URMOVE sikrer gennem sin dokumentation, at den fornødne viden er til stede for en eventuel genbehandlingssag i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud