Mentorordning
Læringsskabelse efter 9. klasse
Praktik-/lærepladser
Arbejdsfastholdelse

Erfaringerne viser, at mange unge, når de slutter skolen og starter på en ungdomsuddannelse, falder ud, fordi kravene på stedet er uoverskuelige.

Ligeledes handler meget om, at unge, der i forvejen er  socialt udfordrede, mange gange ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, men fastholdes i uhensigtsmæssige grupperinger, hvor det at arbejde eller uddanne sig overskygges af andre ’tilbud’.

Tilbud:

Som overbygning på allerede eksisterende etableret støtte, (f.eks. kontaktpersonordning(op til 18 år),  kontaktpersonordning v/efterværn (op til 23 år), eller kontaktperson til børn/unge med ungdomssanktion/ungdomskontrakt) tilbydes et supplerende understøttende forløb i form af mentorstøtte til:

  • søgning af praktik-/lærepladser
  • etablering af praktik-/lærepladser
  • individuel støtte til gennemførelse af fagskole
  • supervision til praktik-/læreplads

Mentorordningen skal via netværksarbejde være med at parre et praktiksted/læreplads med den unge og begge parter skal acceptere præmisserne for tilbuddet.

Indsats:

Mentorordningen skal, når aftale om praktiksted/læreplads er indgået, sikre, at den unge overholder alle aftaler med praktik-/lærepladsen, herunder fremmøde til tiden, samt forebygge recidiv, når tingene bliver for svære.

Mentorordningen indeholder endelig også en indsats, rettet mod den unge i form af:

  • motivationsarbejde,
  • undersøgelse af årsager til barrierer for en arbejdsmarkedstilknytning,
  • eksponering/træning ved social angst og omgangsform
  • følgeordninger til møder i jobcentret,
  • deltagelse i beskæftigelsestilbud/virksomhedsrettet forløb, behandling, skole-/undervisningstilbud og/eller at hjælpe den unge med at navigere i det offentlige system.

Mentorordningen indeholder også en fastholdelsesdel, der sikrer, at den unge vedbliver at være i tilbuddet.

Af menneskelige og økonomiske hensyn ved vi, at det kan betale sig at gøre en tidlig aktiv indsats for at fastholde den unge i et forløb, så andre ’tilbud’ ikke bliver attraktive.

Mentorordningen iværksættes med det mål, at den unge kan få det optimale udbytte af et konkret beskæftigelsesrettet/ virksomhedsrettet forløb hos private eller kommunale virksomheder og være med at træffe et aktivt valg, der fravælger andre ’tilbud’.

Støtten gives altid i henhold til konkrete aftaler og ud fra KLART DEFINEREDE mål og delmål i den unges uddannelsesplan.

 

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud