Privatlivspolitik

Procedure for datahåndtering

Efter aftale følger URMOVE’s procedurer for datahåndtering, og overholdelse af GDPR-lovgivningen.

 

I URMOVE

  • Behandler vi regelmæssigt personoplysninger for vores medarbejdere, eks. til og ved lønudbetaling.
  • Modtager og behandler vi regelmæssigt kommunale borgeres personoplysninger.
  • Har vi en hjemmeside, hvor vi kommunikerer med den besøgende via en kontaktformular og/eller e-mail, hvor vi herigennem behandler personoplysninger.
  • Kender alle i virksomheden procedurer for databehandling.
  • I URMOVE tager vi ligeledes ansvar for at kunne påvise, at vi efterlever persondataforordningens principper.

 

Sikkerhed

For URMOVE handler GDPR om at sikre vores samarbejdspartnere og ansattes personoplysninger. I URMOVE følger vi Persondataforordningens principper omkring ansvarlighed, samt sikrer gennemsigtighed og synlighed i dokumentation og databehandling.

Dette betyder i URMOVE, at vi, såfremt samarbejdspartner ønsker dette, giver mulighed for at følge med i alle dokumenterede notater i borgers sag. Ligeledes gennemgås alle sagsrapporteringer med familie/borger selv, til sikring af medinddragelse i indsats og skriftlig kommunikation med kommune.

Databegrænsning

I URMOVE indsamler og modtager vi kun persondata omkring borgere, til specifikke formål. Såfremt vi har hjemmel, indsamler og behandler vi persondata til flere formål, eks. ved at indhente et samtykke. Yderligere sikrer vi, at enhver data er rimelig, dvs. det er rimeligt at behandle kundens persondata sikkert, og med udgangspunkt i de sikreste og mest overskuelige teknologiske løsninger, i et letforståeligt sprog, m.v.

Rigtighed

I URMOVE sikrer vi, at de persondata, som vi behandler, er rigtige og ajourførte. Der foretages gradvist og årligt opdateringer og ajourføring af data, og URMOVE gør en indsats for at slette eller rette persondata, som er ukorrekte i forhold til det formål, som de skal anvendes til.

Fortrolighed

URMOVE sikrer, at persondata behandles med en passende fortrolighed. Uvedkommende har ingen adgang til borgeres persondata, samt disse aflåses og opbevares sikkert til sikring mod misbrug og tyveri.

Tilstrækkelig sikkerhed

I URMOVE vil vi nu og fremtidigt foretage en gennemgang og risikovurdering af behandlinger af borgeres og samarbejdspartneres persondata. Hertil hører hvorledes URMOVE’s organisatoriske og tekniske foranstaltninger sikrer en passende databehandling i overensstemmelse med GDPR lovgivning.

Disse foranstaltninger skal beskytte mod:

  • Uautoriseret brug af virksomhedens persondata. Persondata er ikke for uvedkommende.
  • Ulovlig behandling af virksomhedens persondata.
  • Hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse af virksomhedens persondata.

 

Opbevaringsbegrænsning

I URMOVE opbevarer vi kun persondata, så længe at dette er nødvendigt og det er formålstjeneligt. I situationer ved bortkomst af persondata orienteres relevante myndighed herom hurtigst muligt.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud