Sikkerhedsforanstaltninger
(1:1 opgave)

 

Tilbud

Der etableres en helhedsrettet ambulant eller 1:1 indsat i en aftalt periode, der støtter et barn eller en ung her og nu med en akut indsats inden for den samlede tilbudspakke.

URMOVE har ligeledes mulighed for at stille med medarbejdere med kort varsel i sager, hvor kommunen vurderer, at der er et behov for umiddelbar indsats.

  • At sikre børn og unge mod overgreb,
  • At forebygge eskalerende kriminel adfærd
  • At give en unge ‘et break’ fra en problematisk dagligdag,

Sikkerhedsforanstaltningen vil primært have fokus på barnet/den unges sikkerhed, tarv og velfærd og ikke, medmindre dette i forvejen, inddrage familie, søskende eller dele heraf.

Indsats

  • Ved mistanke om f.eks. vold i hjemmet kan der akut stilles med pædagogiske medarbejdere, som enten er tilstede i hjemmet i kortere eller længere perioder eller som kan støtte op om den unge i et korterevarende 1:1-tilbud på eksternt opholdssted.
  • Støtten kan også bestå af uanmeldte hjemmebesøg i hjemmet, hvor opgaven er at sikre barnet/den unge samt observere dynamikken i familien. Efter hvert besøg i familien udfærdiges en beskrivelse af observationer til videre brug for myndighedssagsbehandler.
  • Støtten kan gives på alle tidspunkter af døgnet.

 

URMOVE er parat til at komme med forslag til KLART DEFINEREDE mål og delmål til eksisterende eller kommende handleplan, subs. anden ekstern foranstaltning, ud fra de dialoger og erfaringer, som foranstaltningen har kastet af sig.

Støtten gives altid i henhold til konkrete aftaler.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud