Støtte- og kontaktperson som led i efterværn

Servicelovens § 76

Efterværn er et tilbud om støtte efter § 76 der forpligter kommunen til at vurdere, om unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har været anbragt uden for hjemmet, eller haft en fast støtte- og kontaktperson (jf. § 52.3.6) skal have hjælp i form af efterværn.

URMOVE arbejder her med at hjælpe børn og unge til at opnå de samme muligheder for kontinuitet i deres opvækst, personlige udvikling, sundhed, skolegang og forberedelse til et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Som en del af overgangen til et selvstændigt voksenliv hører at blive klar til at være myndig med det ansvar, de pligter og valgmuligheder, som det giver.

Her er det vigtigt for URMOVE at arbejde inddragende, motiverende og helhedsorienteret mhbl. på, at engagere den unge til at udnytte sit udviklingspotentiale, frem mod et selvstændigt voksenliv.

For mange unge kan det være en brat og barsk overgang til voksenlivet. Vi ved også, at nogle unge, der har modtaget støtte efter servicelovens kapitel 11, har brug for en mere glidende overgang, hvor de løbende oplever at få flere og flere rettigheder i forhold til at blive inddraget, kunne klage og have medbestemmelse ved iværksættelse af støtte. I denne proces er URMOVE med hele vejen, brobygger og samarbejder eksempelvis med uddannelsesinstitutioner, UU-vejledere og forvaltning omkring at nå de fastsatte mål.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/urmove/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud