Støtteperson til forældre

I forbindelse med at ens barn anbringes udenfor hjemmet, har forældremyndighedsindehaveren ret til en støtteperson jf. Servicelovens § 54. Tilbud: Opgaven at lytte til og støtte forældrene i forbindelse med de følelsesmæssige og praktiske ting, der er når ens barn/børn er anbragt uden for hjemmet.

Indsats:

  • Arbejde med at give forældrene med- og modspil og bl.a. hjælpe med spørgsmål i forhold til samarbejdet med kommunen.
  • Hjælp til forældrene med forberedelse og evaluering af møder samt med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen
  • Være bisidder ved opfølgnings- og handleplansmøder.

Indsatsen vil primært kunne benyttes af forældremyndighedsindehavere af anden etnisk baggrund end dansk, idet det er erfaringen, at disse har svært ved at forstå dansk lovgivning og myndighedshåndhævelse. Med et bredt multikulturelt faguddannet personale kan denne indsats leveres til tosproget familier og tilpasses ved ønsker om specifikke sprog eller dialekter.

Har du spørgsmål ?

 

image
https://urmove.dk/wp-content/themes/hazel/
https://urmove.dk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/chroot/home/ufkhoyhl/urmove.dk/html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off

Indhent tilbud